AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil. Ekonomika USA vstúpila do tohoto roku so zrýchlením tempa svojho rastu na 3,2 %, hoci trhový konsenzus počítal v prvom tohtoročnom štvrťroku so spomalením na 2 %. Uvedené číslo bude síce prechádzať postupnými revíziami, ktoré môžu výsledok ešte značne zmeniť.

Viac

Mesačný komentár k trhu

Slovenský priemysel výrazne zasiahol útlm produkcie v odvetví spracovania ocele. S problémami sa však potýka aj hlavný pilier slovenskej ekonomiky, ktorým je automobilová produkcia. Naviac začal odznievať vplyv minuloročného zahájenia produkcie v nitrianskom závode automobilky Jaguár Land Rover, ktorý výrazne podporoval medziročné údaje.

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil

  03.05.2019

  Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil. Ekonomika USA vstúpila do tohoto roku so zrýchlením tempa svojho rastu na 3,2 %, hoci trhový konsenzus počítal v prvom tohtoročnom štvrťroku so spomalením na 2 %. Uvedené číslo bude síce prechádzať postupnými revíziami, ktoré môžu výsledok ešte značne zmeniť.

  Celé oznámenie
 • Čo sa udialo v roku 2018?

  09.01.2019

  Január v roku 2018 začal pozitívne, keď akciové trhy rozširovali svoje zisky z predchádzajúceho roku. Tento trend nevydržal príliš dlho, väčšina trhov skončila v mínuse a niektoré zaznamenali v priebehu roku prudké prepady. Obzvlášť tvrdo bol zasiahnutý technologický sektor, ktorý dovtedy ťahal akciové trhy smerom nahor.

  Celé oznámenie
 • Mesačný komentár k situácii na trhu

  15.09.2019

  Slovenské hospodárske údaje zverejnené v októbri priniesli negatívne prekvapenie a sklamanie hneď na niekoľkých frontoch. Predbežný odhad rastu HDP v druhom štvrťroku tohto roku činil medziročne 1,9 % oproti 3,7 % zaznamenaným v rámci predchádzajúceho kvartálu. Hoci trhy s určitým spomalením počítali, miera útlmu hospodárskej dynamiky výrazne prekona-la ich očakávania.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  15.09.2019

  Vývoj akciových trhov do značnej miery udávala situácia na bojiskách obchodnej vojny. Americký akciový index S&P 500 si pohoršil o 1,81 %. Najhoršie sa viedlo akciám spoločností pôsobiacich v energe-tickom sektore, ktoré si odpísali 8,7 %. Naopak ešte väčším stratám celkového indexu zabránili akcie firiem zo sieťových odvetví, ktoré si pripísali 4,7 %.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
12.9.2019:0,043701 EUR Zmena (%):0,14
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png