AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil. Ekonomika USA vstúpila do tohoto roku so zrýchlením tempa svojho rastu na 3,2 %, hoci trhový konsenzus počítal v prvom tohtoročnom štvrťroku so spomalením na 2 %. Uvedené číslo bude síce prechádzať postupnými revíziami, ktoré môžu výsledok ešte značne zmeniť.

Viac

Mesačný komentár k trhu

Po odznení negatívneho sezónneho vplyvu, keď opäť začali sezónne práce, marcová miera nezamestnanosti tesne vylepšila doterajší historický rekord, keď poklesla na 5,03 %. Po výhradách zo stra-ny Európskej komisie došlo k zrušeniu kontroverznej dane z obratu obchodných reťazcov.

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil

  03.05.2019

  Predbežný odhad amerického HDP výrazne prekvapil. Ekonomika USA vstúpila do tohoto roku so zrýchlením tempa svojho rastu na 3,2 %, hoci trhový konsenzus počítal v prvom tohtoročnom štvrťroku so spomalením na 2 %. Uvedené číslo bude síce prechádzať postupnými revíziami, ktoré môžu výsledok ešte značne zmeniť.

  Celé oznámenie
 • Čo sa udialo v roku 2018?

  09.01.2019

  Január v roku 2018 začal pozitívne, keď akciové trhy rozširovali svoje zisky z predchádzajúceho roku. Tento trend nevydržal príliš dlho, väčšina trhov skončila v mínuse a niektoré zaznamenali v priebehu roku prudké prepady. Obzvlášť tvrdo bol zasiahnutý technologický sektor, ktorý dovtedy ťahal akciové trhy smerom nahor.

  Celé oznámenie
 • Mesačný komentár k situácii na trhu

  15.05.2019

  Slovenská spotrebiteľská inflácia vzrástla v marci z 2,3 % na 2,7 %. Najvyšší medziročný nárast zaznamenali ceny alkoholických nápojov a tabaku a ceny spojené s bývaním. Slovensko sa vo výške inflácii v rámci eurozóny delí s Lotyšskom o druhé miesto hneď za Holandskom. Jadrová inflácia, lepšie reflektujúca vývoj cien vzhľadom na to, že nezahrňuje typicky volatilné položky, akými sú potraviny či ceny energií, tvorila v marci medziročne 2,4 %.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  15.05.2019

  Po odznení negatívneho sezónneho vplyvu, kedy opäť začali sezónne práce, vylepšila marcová miera nezamestnanosti tesne dote-rajší historický rekord, keď poklesla na 5,03 %. Po výhradách zo strany Európskej komisie došlo k zrušeniu kontroverznej dane z obratu obchodných reťazcov.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
22.5.2019:0,043548 EUR Zmena (%):-0,07
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png