AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Slovenský hrubý domáci produkt v treťom kvartáli rástol trojpercentným medziročným tempom, čo potvrdila finálna revízia jeho odhadu. Solídne tempo si v októbri udržala aj priemyselná produkcia (+3,4 % YoY) či priemyselné ob-jednávky (+3,7 % YoY), naopak rýchlosť rastu tržieb v priemysle mierne poklesla na medziročných 1,6 %.

Viac

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Pozastavenie stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov - Oznámenie

  02.12.2016

  AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7462 (ďalej len „spoločnosť“) oznamuje podielnikom, že v súlade s návrhom Asociace pro kapitálový trh ČR na technickú prestávku, počas ktorej môžu členské spoločnosti prerušiť stanovovanie aktuálnych hodnôt podielových listov a ich uverejňovanie, pozastaviť vydávanie a odkupovanie podielových listov, rozhodlo predstavenstvo spoločnosti dňa 29. 11. 2016 o 14:15, že v dobe od 2. 1. 2017 do 3. 1. 2017 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

  Celé oznámenie
 • Aktuálny komentár k situácií na trhu

  15.12.2016

  Slovenský hrubý domáci produkt v treťom kvartáli rástol trojpercentným medziročným tempom, čo potvrdila finálna revízia jeho odhadu. Solídne tempo si v októbri udržala aj priemyselná produkcia (+3,4 % YoY) či priemyselné objednávky (+3,7 % YoY), naopak rýchlosť rastu tržieb v priemysle mierne poklesla na medziročných 1,6 %. Spomalili tiež maloobchodné tržby. V októbri rástli tempom 0,8 %. Stavebníctvo v roku 2016 zaznamenalo výrazný prepad.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  15.12.2016

  Akciové trhy v Spojených štátoch opäť prekonávali historické maximá. Index Standard and Poor´s 500 si v decembri pripísal 1,82 % a rok 2016 zakončil na úrovni 2 238,83 bodov. 13. decembra potom zatváral na novom historickom maxime 2 271,72 bodov. NASDAQ dosiahol maximum 5 487,44 bodov na konci 27. decembra a v poslednom mesiaci roka si tak polepšil o 1,12 %.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
11. 1. 2017:0,041406 EUR Zmena (%):-0,01
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png