AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Na začiatku nového roku 2018 je nepochybne užitočné ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a pripomenúť si, aké udalosti formovali to, s čím si budeme v budúcnosti rok 2017spájať. Vzhľadom na to, že sa toho v predchádzajúcom roku rozhodne nestalo málo, pripravili sme krátky prehľad, v rámci ktorého je pri každom mesiaci v skratke opísaná...

Viac

Mesačný komentár k trhu

SLOVENSKÝ trh práce opäť pomyselne „prikúril pod kotlom“, keď aj marcové údaje vylepšili doterajšie historicky rekordne nízku mieru nezamestnanosti len na 5,55 %. Nedostatok zamestnancov priamo pôsobí na rast miezd, ktoré si v priebehu februára polepšili v reálnom vyjadrení o 4,3 % r/r.

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Oznámenie o predĺžení pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

  17.05.2018

  AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 17. 5. 2018 (18:00 hod), v nadväznosti na svoje predchádzajúce rozhodnutia zo dňa 27.4.2018 a zo dňa 10.5.2018, o predĺženie pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávanie a odkupovanie podielových listov do 25.5.2018. Spoločnosť teda v čase od 4. 5. 2018 do 25. 5. 2018 vrátane, nebude vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

  Celé oznámenie
 • Oznámenie o predĺžení pozastavenia stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov

  10.05.2018

  AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len "spoločnosť") oznamuje podielnikom, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo dňa 27. 4. 2018 (16:00), a s rozhodnutím o predĺžení zo dňa 10.5.2018, že v čase od 4. 5. 2018 do 13. 5. 2018 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

  Celé oznámenie
 • Mesačný komentár k situácii na trhu

  16.05.2018

  SLOVENSKÝ trh práce opäť pomyselne „prikúril pod kotlom“, keď aj marcové údaje vylepšili doterajšie historicky rekordne nízku mieru nezamestnanosti len na 5,55 %. Nedostatok zamestnancov priamo pôsobí na rast miezd, ktoré si v priebehu februára polepšili v reálnom vyjadrení o 4,3 % r/r. Rast hodnotení zamestnancov sa postupne začína prelievať aj do rastu spotrebiteľských cien vyjadrených indexom CPI. Ten v marci pridal medziročne 2,5 %, čo predstavuje oproti februáru zrýchlenie o 0,3 pb.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  16.04.2018

  Americké akcie v rámci indexu S&P 500 v priebehu marca klesli na -3,34 % %. Európsky index EuroSTOXX 50  v priebehu mesiaca tiež klesol na -2,18 %. Index WIG klesol na -6,19 %,  ma´darský index dlhopisov rástol a dosiahol  1,31 %. Index českých dlhopisov rástol miernejšie, na 0,50 %.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
16.5.2018:0,043546 EUR Zmena (%):0,00
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png