AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Na začiatku nového roku 2018 je nepochybne užitočné ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a pripomenúť si, aké udalosti formovali to, s čím si budeme v budúcnosti rok 2017spájať. Vzhľadom na to, že sa toho v predchádzajúcom roku rozhodne nestalo málo, pripravili sme krátky prehľad, v rámci ktorého je pri každom mesiaci v skratke opísaná...

Viac

Mesačný komentár k trhu

Slovenská spotrebiteľská inflácia si v decembri v medziročnom vyjadrení udržala tempo z predchádzajúceho mesiaca, kedy ceny vzrástli o 1,9 %. Národná banka Slovenska podľa svojej najnovšej prognózy predpokladá v roku 2018 zrýchlenie rastu HDP na 4,3 % a priemerné zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien z 1,3 % na 2,3 % za rok 2017. Miera nezamestnanosti v poslednom mesiaci minulého roka poklesla.

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Čo sa udialo v roku 2017? - Komentár

  19.01.2018

  Na začiatku nového roku 2018 je nepochybne užitočné ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a pripomenúť si, aké udalosti formovali to, s čím si budeme v budúcnosti rok 2017spájať. Vzhľadom na to, že sa toho v predchádzajúcom roku rozhodne nestalo málo, pripravili sme krátky prehľad, v rámci ktorého je pri každom mesiaci v skratke opísaná z globálneho hľadiska tá najdôležitejšia, či najzaujímavejšia udalosť, ktorá mala zároveň dopad na finančné trhy.

  Celé oznámenie
 • Oznámenie o plánovanej zmene špeciálneho fondu AXA Selection Global Equity na štandardný fond

  08.01.2018

  AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „spoločnosť“) ako obhospodarovateľ a administrátor špeciálneho fondu AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „Fond“) oznamuje, že dňa 15.12.2017 rozhodlo predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 429 odst. (2) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZISIF“), o zmene Fondu na štandardný fond s názvom AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

  Celé oznámenie
 • Mesačný komentár k situácii na trhu

  15.02.2018

  Slovenská spotrebiteľská inflácia si v decembri v medziročnom vyjadrení udržala tempo z predchádzajúceho mesiaca, kedy ceny vzrástli o 1,9 %. Národná banka Slovenska podľa svojej najnovšej prognózy predpokladá v roku 2018 zrýchlenie rastu HDP na 4,3 % a priemerné zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien z 1,3 % na 2,3 % za rok 2017. Miera nezamestnanosti v poslednom  mesiaci minulého roka poklesla. Neišlo však o ďalší z výrazných poklesov, ku ktorým dochádzalo na slovenskom trhu práce, alebo v porovnaní s výsledkom z predchádzajúceho mesiaca prišlo k zníženiu o nepatrnú stotinu percentuálneho bodu na 5,94 %. Novembrové priemyselné objednávky zažili výrazný nárast o 7,4 pb na 5,2 % .Januárová dôvera priemyselných podnikov v domácej ekonomike však podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky zažila zhoršenie z 5,7 bodu na -4,7.
   

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  15.02.2018

  Americké akcie v rámci indexu S&P 500 v priebehu januára rástli na 2,27 %.. Európsky index Eurostoxx 50  v priebehu mesiaca tiež posilnil a rástol na 3,11 %. Index WIG rástol na 4,17 %,  maďarské akcie v indexe BUX takisto rástli a dosiahli  2,28 %.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
21.2.2018:0,043908 EUR Zmena (%):-0,18
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png