AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Slovensko sa vymanilo z deflácie. Cenová hladina v medziročnom porovnaní po prvýkrát od decembra 2013 rástla, a to tempom 0,2 % (ešte v novembri to bolo –0,2 %). Inflácia však zostáva naďalej veľmi slabá, a to navzdory tomu, že mzdy slovenských pracovníkov rastú pomerne výrazne (v novembri +4,3 % medziročne).

Viac

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Čo si budeme pamätať z roku 2016 - Komentár

  22.01.2017

  Vybrali sme pre vás najdôležitejšie udalosti minulého roka
  Január
  Ekonomický rast Číny, druhej najväčšej svetovej ekonomiky, sa spomalil. Rovnako výrazne poklesli čínske akciové trhy, na čo reagoval dozorný orgán aj vláda novými reguláciám.

  Celé oznámenie
 • Pozastavenie stanovovania aktuálnej hodnoty a vydávania a odkupovania podielových listov - Oznámenie

  02.12.2016

  AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7462 (ďalej len „spoločnosť“) oznamuje podielnikom, že v súlade s návrhom Asociace pro kapitálový trh ČR na technickú prestávku, počas ktorej môžu členské spoločnosti prerušiť stanovovanie aktuálnych hodnôt podielových listov a ich uverejňovanie, pozastaviť vydávanie a odkupovanie podielových listov, rozhodlo predstavenstvo spoločnosti dňa 29. 11. 2016 o 14:15, že v dobe od 2. 1. 2017 do 3. 1. 2017 vrátane nebude spoločnosť vydávať ani odkupovať podielové listy, stanovovať aktuálnu hodnotu podielových listov a zverejňovať tieto hodnoty v prípade všetkých podielových fondov, ktoré spoločnosť obhospodaruje.

  Celé oznámenie
 • Aktuálny komentár k situácií na trhu

  15.01.2017

  Slovensko sa vymanilo z deflácie. Cenová hladina v medziročnom porovnaní po prvýkrát od decembra 2013 rástla, a to tempom 0,2 % (ešte v novembri to bolo –0,2 %). Inflácia však zostáva naďalej veľmi slabá, a to navzdory tomu, že mzdy slovenských pracovníkov rastú pomerne výrazne (v novembri +4,3 % medziročne). Tlak na rýchly rast miezd je vyvíjaný vďaka nízkej nezamestnanosti, ktorej miera na konci roka činila 8,8 % a nachádzala sa najnižšie od začiatku roka 2009.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  15.01.2017

  Akciové trhy v Spojených štátoch opäť prekonávali rekordné úrovne. Index Standard and Po-or´s 500 v prvom mesiaci nového roka posilnil o 1,79 %, 25. januára sa vyšplhal na nové historické maximum 2 298,37 bodov. Podobne na tom bol NASDAQ, ktorý pripisoval dokonca 4,3 %. Nové historické maximum dosiahol o dva dni neskôr. Európske akcie naopak strácali, keď index Eurostoxx 50 odpísal v januári 1,82 % a zakončil na 3 230,68 bodoch.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
15. 2. 2017:0,041414 EUR Zmena (%):0,00
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png