AXA viac ako štandard.

Aktuálny komentár trhu
Na začiatku nového roku 2018 je nepochybne užitočné ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a pripomenúť si, aké udalosti formovali to, s čím si budeme v budúcnosti rok 2017spájať. Vzhľadom na to, že sa toho v predchádzajúcom roku rozhodne nestalo málo, pripravili sme krátky prehľad, v rámci ktorého je pri každom mesiaci v skratke opísaná...

Viac

Mesačný komentár k trhu

Slovenský hrubý domáci produkt rástol v rámci posledného minuloročného štvrťroku podľa finálneho odhadu Štatistického úradu SR medziročne o 3,5 %, čo predstavuje údaj v súlade s predchádzajúcimi odhadmi. Spotrebiteľské ceny spomalili vo februári svoj medziročný rast z januárových 2,4 % na 2,1 %, na čo mala vplyv vyššia porovnávacia základňa z predchádzajúceho roku. Slovenská inflácia sa stále nachádza mierne nad cieľom Európskej centrálnej banky

Pobočky AXA
 • Viac ako 50 pobočiek na Slovensku
 • Osobitý prístup
 • Široká ponuka produktov
 • Premena a súvisiaca zmena časti názvu fondu AXA Selection Global Equity - Oznámenie

  29.03.2018

  Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou ku dňu 3.4.2018 mení fond AXA Selection Global Equity (ďalej len „Fond“) svoj charakter zo špeciálneho fondu (podľa českého práva) na štandardný fond. Štandardný fond splňuje požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (tzv. UCITS), upravujúci koordináciu predpisov v oblasti kolektívneho investovania a zmeny jeho štatútu podliehajú schváleniu České národní banky. Táto zmena teda prináša klientom väčšiu právnu ochranu a štandardizovaný rámec obhospodarovania ich majetku v tomto fonde v súlade s právom Európskej únie.

  Celé oznámenie
 • Čo sa udialo v roku 2017? - Komentár

  19.01.2018

  Na začiatku nového roku 2018 je nepochybne užitočné ohliadnuť sa za predchádzajúcim rokom a pripomenúť si, aké udalosti formovali to, s čím si budeme v budúcnosti rok 2017spájať. Vzhľadom na to, že sa toho v predchádzajúcom roku rozhodne nestalo málo, pripravili sme krátky prehľad, v rámci ktorého je pri každom mesiaci v skratke opísaná z globálneho hľadiska tá najdôležitejšia, či najzaujímavejšia udalosť, ktorá mala zároveň dopad na finančné trhy.

  Celé oznámenie
 • Mesačný komentár k situácii na trhu

  16.04.2018

  Slovenský hrubý domáci produkt rástol v rámci posledného minuloročného štvrťroku podľa finálneho odhadu Štatistického úradu SR medziročne o 3,5 %, čo predstavuje údaj v súlade s predchádzajúcimi odhadmi. Spotrebiteľské ceny spomalili vo februári svoj medziročný rast z januárových 2,4 % na 2,1 %, na čo mala vplyv vyššia porovnávacia základňa z predchádzajúceho roku. Slovenská inflácia sa stále nachádza mierne nad cieľom Európskej centrálnej banky, ktorý tvorí 2 %. Priemyselná produkcia si v januári polepšila o 2,2 % r/r a zároveň došlo k revízii decembrového výsledku smerom nahor, keď sa výkon priemyslu prepadol medziročne len o 0,1 % oproti skôr deklarovanému poklesu o 1,1 %. Zároveň v januári výrazne vzrástla priemerná mzda poberaná zamestnancami v priemysle o 6,1 % r/r oproti decembrovým 0,6 % r/r. Solídnu kondíciu slovenského priemyslu podčiarkuje aj marcová zlepšujúca sa nálada manažérov v podnikoch patriacich do daného sektoru ekonomiky.

  Viac
 • Mesačný spravodaj

  16.04.2018

  Americké akcie v rámci indexu S&P 500 v priebehu marca klesli na -3,34 % %. Európsky index EuroSTOXX 50  v priebehu mesiaca tiež klesol na -2,18 %. Index WIG klesol na -6,19 %,  ma´darský index dlhopisov rástol a dosiahol  1,31 %. Index českých dlhopisov rástol miernejšie, na 0,50 %.

  Viac

Zverte sa do starostlivosti jednej z najväčších finančných skupín

 • Patríme medzi desať najväčších svetových správcov aktív
 • O vaše investované financie sa stará tým kvalitných analytikov a portfólio manažérov, ktorí vo svojom prístupe preferujú syntézu analytických údajov naprieč trhom a hľadajú inovatívne riešenia
 • Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť, ktorá vychádza z nášho masívneho globálneho zázemia
 • Zdieľame etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA
 • Našu strategickú víziu premietame do obhospodarovania majetku našich zákazníkov
 • Aby sme čo najlepšie mohli jednotlivé produkty vyvíjať a riadiť, využívame špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov
Aktuálne hodnoty fondov
18.4.2018:0,044040 EUR Zmena (%):-0,17
Viac
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png