Spôsoby investovania | Ako investovať

Zistite, aký je rozdiel medzi priamym investovaním do podielových fondov a do programov pravidelného investovania

  Pravidelné investovania do portfólia programov Jednorazový alebo pravidelný nákup fondov AXA
Typ zmluvy Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a výmeny podielových listov Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a odkupu podielových listov
Spôsob investovania Investujete pravidelne do vybraného portfólia zostaveného našimi odborníkmi Nakupujete fondy kedykoľvek podľa vlastného uváženia
Účet pre realizáciu investície Účet programu (ideálne trvalý príkaz) Účty jednotlivých fondov
Minimálne investície Od 25 € až do 6 fondov 500 CZK/ 16 € do jedného fondu
Doba investovania Min. 5 rokov Doporučený investičný horizont jednotlivých fondov
Možnosti aktívneho prístupu Zmeny cieľovej sumy a investičného profilu Odkupovanie on-line
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com