Ceny podielových listov platné k 20.02.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045544 EUR -0,01 -0,02 -0,10 -0,16 -0,73 -0,36 -0,24 -0,07 13,99
AXA CZK Konto 0,045420 EUR 0,50 2,46 3,91 4,21 9,68 11,34 3,13 2,17 13,68
AXA EUROBOND 0,031919 EUR 0,37 0,79 0,52 1,96 -0,18 -0,08 -0,06 -0,02 6,40
AXA CEE Dluhopisový fond 0,052247 EUR 0,35 0,69 0,26 2,55 4,09 3,96 1,35 0,78 30,77
AXA CEE Akciový fond 0,037651 EUR -2,18 0,90 5,82 1,00 12,41 26,58 3,98 4,82 -5,76
AXA Realitní fond 0,045309 EUR 3,09 6,51 13,47 18,92 26,29 41,41 8,09 7,17 10,84
AXA Selection Global Equity 0,074224 EUR 2,33 7,28 14,64 19,63 26,53 36,81 8,16 6,47 72,78
AXA Selection Emerging Equity 0,045968 EUR -2,52 4,35 10,58 7,39 11,36 11,54 3,65 2,21 7,01
AXA Selection Opportunities 0,043779 EUR 1,48 5,67 8,90 11,54 10,71 13,15 3,45 2,50 1,91
AXA Small Cap Portfolio 0,049183 EUR 1,14 7,19 13,42 11,23 12,30 28,70 3,94 5,17 36,36
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 20.02.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,63 2,06 3,28 4,97 5,73 7,36 1,81 1,35
Progresívny profil 0,21 3,21 6,39 7,21 10,36 14,69 3,28 2,68
Akciový profil -0,02 4,71 10,73 11,03 17,60 26,03 5,51 4,67
Rastový profil 0,95 6,47 12,83 13,82 17,63 - 5,52 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 20.02.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,34 1,08 1,38 2,54 2,68 3,18 0,87 0,61
Vyvážený profil 0,15 2,76 5,70 6,30 9,85 14,77 3,11 2,69
Dynamický profil 0,46 4,89 10,79 11,82 18,32 27,61 5,72 4,93
Progresívny profil -1,34 3,48 9,37 7,21 14,79 23,07 4,68 4,18
Small cap portfólio 1,14 7,19 13,42 11,23 12,30 - 3,94 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com