Ceny podielových listov platné k 20.06.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045613 EUR 0,02 -0,02 0,02 -0,25 -0,07 -0,19 -0,02 -0,04 14,16
AXA CZK Konto 0,043911 EUR 0,75 0,46 1,41 1,82 6,08 7,23 1,99 1,40 9,90
AXA EUROBOND 0,031694 EUR 0,68 0,89 2,14 0,79 -0,33 -1,26 -0,11 -0,25 5,65
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051694 EUR 1,45 1,14 1,71 2,42 2,59 6,71 0,86 1,31 29,38
AXA CEE Akciový fond 0,037123 EUR 3,08 -1,76 3,92 6,33 33,69 24,26 10,16 4,44 -7,09
AXA Realitní fond 0,039688 EUR 1,91 2,16 15,59 3,61 20,45 38,77 6,40 6,77 -2,91
AXA Selection Global Equity 0,065246 EUR 2,40 3,93 16,60 4,89 27,93 41,62 8,56 7,20 51,88
AXA Selection Emerging Equity 0,043322 EUR 5,13 0,05 10,63 -0,12 21,12 15,84 6,59 2,98 0,85
AXA Selection Opportunities 0,040059 EUR 2,17 1,45 8,82 1,09 8,94 12,27 2,90 2,34 -6,75
AXA Small Cap Portfolio 0,044664 EUR 1,40 1,62 14,43 -6,03 16,35 - 5,18 - 23,83
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 20.06.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 1,12 1,02 3,94 1,33 5,33 8,56 1,68 1,57
Progresívny profil 2,17 0,92 6,69 2,39 14,10 15,85 4,36 2,89
Akciový profil 3,18 1,11 11,06 3,49 25,02 27,62 7,69 4,93
Rastový profil 2,60 2,12 13,92 0,17 20,82 - 6,48 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 20.06.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,84 0,61 1,93 0,88 2,22 4,10 0,72 0,79
Vyvážený profil 1,96 0,75 5,91 2,64 14,28 15,65 4,39 2,84
Dynamický profil 2,87 1,29 11,21 3,74 24,38 28,58 7,49 5,08
Progresívny profil 3,72 -0,08 9,04 3,33 26,76 24,08 8,20 4,37
Small cap portfólio 1,40 1,62 14,43 -6,03 16,35 - 5,18 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png