Ceny podielových listov platné k 18.07.2018

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045720 EUR -0,02 -0,16 -0,08 -0,27 0,06 0,66 0,02 0,13 14,43
AXA CZK Konto 0,043102 EUR -0,42 -2,13 -1,87 0,66 3,92 0,16 1,29 0,03 7,88
AXA EUROBOND 0,031425 EUR -0,08 -0,68 -1,21 -1,60 -1,58 -0,15 -0,53 -0,03 4,75
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050462 EUR -0,36 -2,80 -2,77 -2,32 0,57 4,75 0,19 0,93 26,30
AXA CEE Akciový fond 0,035057 EUR 0,10 -7,91 -11,01 -3,50 10,67 24,76 3,43 4,52 -12,26
AXA Realitní fond 0,038503 EUR 0,81 3,25 0,03 4,75 19,26 49,07 6,03 8,31 -5,81
AXA Selection Global Equity 0,062676 EUR 0,57 6,35 2,07 8,22 10,47 48,81 3,37 8,27 45,90
AXA Selection Emerging Equity 0,042622 EUR -2,04 -2,33 -6,97 1,22 3,42 17,09 1,13 3,20 -0,78
AXA Selection Opportunities 0,039161 EUR -1,42 0,36 -2,15 0,95 -0,82 13,16 -0,27 2,50 -8,84
AXA Small Cap Portfolio 0,047008 EUR -0,72 4,84 2,01 7,22 13,40 - 4,27 - 30,33
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 18.07.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,34 -0,19 -1,08 0,21 1,08 9,20 0,35 1,66
Progresívny profil -0,53 -0,96 -3,14 0,56 3,43 17,08 1,11 3,07
Agresívny profil -0,38 -0,29 -4,08 2,47 8,51 31,33 2,73 5,49
Rastový profil -0,53 3,41 -0,28 5,62 9,25 - 2,96 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 18.07.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,35 -1,00 -1,33 -0,80 0,11 3,97 0,04 0,77
Vyvážený profil -0,36 -1,26 -3,24 0,27 3,84 16,84 1,24 3,02
Dynamický profil -0,20 0,12 -3,49 2,63 9,09 32,73 2,90 5,71
Progresívny profil -0,64 -3,14 -6,98 0,39 8,61 - 2,76 -
Small cap portfólio -0,72 4,84 2,01 7,22 - - - -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png