Ceny podielových listov platné k 21.02.2018

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045737 EUR -0,03 -0,01 -0,20 -0,31 0,06 0,72 0,02 0,14 14,47
AXA CZK Konto 0,043908 EUR 0,21 0,56 2,60 6,02 7,64 0,50 2,48 0,10 9,90
AXA EUROBOND 0,031672 EUR -0,43 -0,59 -0,85 -1,01 -0,85 1,33 -0,28 0,27 5,57
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051723 EUR -0,18 0,04 0,26 2,96 2,92 7,52 0,96 1,46 29,46
AXA CEE Akciový fond 0,038289 EUR -3,04 1,38 4,31 12,85 28,73 29,20 8,77 5,25 -4,17
AXA Realitní fond 0,036459 EUR -5,56 -5,14 1,59 0,60 13,79 41,25 4,39 7,15 -10,81
AXA Selection Global Equity 0,059097 EUR -4,11 -1,85 4,60 -0,29 8,93 51,00 2,89 8,59 37,57
AXA Selection Emerging Equity 0,044712 EUR -2,90 -0,48 7,03 7,25 8,50 15,67 2,75 2,95 4,08
AXA Selection Opportunities 0,039085 EUR -2,55 -1,86 1,99 -1,86 1,02 12,76 0,34 2,43 -9,02
AXA Small Cap Portfolio 0,044491 EUR -4,26 -1,24 4,91 0,65 16,42 - 5,19 - 23,35
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 21.02.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,99 -0,55 0,86 0,36 2,00 10,20 0,65 1,84
Progresívny profil -2,04 -0,58 2,56 2,69 7,35 18,40 2,30 3,29
Agresívny profil -3,53 -1,03 4,57 4,81 13,47 31,92 4,22 5,59
Rastový profil -3,83 -1,56 4,77 1,39 10,54 - 3,37 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 21.02.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,46 -0,27 0,29 0,60 1,21 4,91 0,40 0,95
Vyvážený profil -1,92 -0,39 2,31 3,05 8,31 18,47 2,59 3,29
Dynamický profil -3,64 -1,33 4,05 4,03 13,36 33,05 4,18 5,77
Progresívny profil -3,34 -0,34 5,15 8,07 17,16 - 5,33 -
Small cap portfólio -4,26 -1,24 4,91 0,65 - - - -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png