Ceny podielových listov platné k 15.11.2017

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045746 EUR -0,08 -0,18 -0,32 0,23 0,09 0,98 0,03 0,20 14,50
AXA CZK Konto 0,043413 EUR 0,47 1,65 2,84 4,93 6,96 -0,14 2,26 -0,03 8,66
AXA EUROBOND 0,031843 EUR -0,33 -0,30 -0,45 0,09 -0,56 2,73 -0,19 0,54 6,14
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051578 EUR -0,19 0,20 0,85 2,71 4,29 7,59 1,41 1,47 29,09
AXA CEE Akciový fond 0,037222 EUR -1,69 1,77 3,86 25,53 30,87 26,87 9,36 4,87 -6,84
AXA Realitní fond 0,037861 EUR 0,79 4,96 1,83 13,51 35,32 60,00 10,59 9,85 -7,38
AXA Selection Global Equity 0,059014 EUR -0,27 3,14 -0,89 8,63 22,10 60,77 6,87 9,96 37,38
AXA Selection Emerging Equity 0,043136 EUR -1,61 3,74 1,37 14,18 12,06 17,57 3,86 3,29 0,41
AXA Selection Opportunities 0,039085 EUR -0,94 1,77 -1,84 3,94 8,41 14,20 2,72 2,69 -9,02
AXA Small Cap Portfolio 0,043751 EUR -2,65 1,85 -2,10 8,99 - - - - 21,30
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 15.11.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,30 0,65 -0,35 2,52 5,27 1,72 10,99 2,11 13,73
Progresívny profil -0,73 1,57 0,25 7,82 12,40 3,97 19,92 3,70 10,78
Agresívny profil -0,91 3,02 1,05 14,09 21,99 6,84 36,40 6,40 11,34
Rastový profil -1,26 2,81 -0,79 9,58 - - - - 17,08
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 15.11.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,25 0,21 -0,15 1,62 2,86 0,94 5,30 1,04 12,08
Vyvážený profil -0,67 1,39 0,48 8,31 13,03 4,16 19,90 3,70 12,17
Dynamický profil -0,75 2,99 0,94 13,58 23,03 7,14 38,44 6,72 11,50
Progresívny profil -1,25 3,05 2,22 18,09 23,41 7,25 - - 31,88
Small cap portfólio -2,65 1,86 -2,08 8,98 - - - - 12,69
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png