Ceny podielových listov platné k 14.09.2017

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045812 EUR -0,04 -0,14 -0,18 0,32 0,21 1,28 0,07 0,25 14,66
AXA CZK Konto 0,042770 EUR 0,07 0,17 3,35 3,18 5,12 -5,72 1,68 -1,17 7,05
AXA EUROBOND 0,031958 EUR 0,04 -0,10 0,13 0,03 -0,35 4,01 -0,12 0,79 6,53
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051517 EUR 0,05 -0,36 2,85 1,16 5,79 7,19 1,89 1,40 28,94
AXA CEE Akciový fond 0,037268 EUR 1,91 4,08 11,38 28,38 27,21 21,16 8,33 3,91 -6,72
AXA Realitní fond 0,036782 EUR 1,94 -1,84 2,88 10,34 32,50 46,64 9,81 7,95 -10,02
AXA Selection Global Equity 0,057533 EUR 0,91 -2,75 -2,37 10,41 21,35 48,88 6,65 8,28 33,93
AXA Selection Emerging Equity 0,042628 EUR 2,71 1,53 3,58 12,53 8,29 13,73 2,68 2,60 -0,77
AXA Selection Opportunities 0,038835 EUR 1,19 -1,44 -0,98 4,23 8,00 8,46 2,59 1,64 -9,60
AXA Small Cap Portfolio 0,043824 EUR 2,03 -1,32 0,83 12,39 - - - - 21,50
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 14.09.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,31 -0,75 0,28 2,28 5,65 1,84 9,01 1,74 13,31
Progresívny profil 0,99 -0,11 1,94 8,07 11,70 3,75 15,79 2,97 10,06
Agresívny profil 1,74 0,22 3,09 14,54 19,54 6,11 28,85 5,20 9,79
Rastový profil 1,67 -1,31 0,15 10,80 - - - - 15,59
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 14.09.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,17 -0,41 0,76 1,22 3,43 1,13 4,53 0,89 12,03
Vyvážený profil 0,89 0,08 2,38 8,78 12,35 3,95 16,02 3,01 11,53
Dynamický profil 1,63 -0,08 2,86 14,10 20,83 6,49 30,30 5,43 9,87
Progresívny profil 2,15 1,80 6,01 18,37 20,03 6,26 - - 30,59
Small cap portfólio 2,06 -1,26 0,88 12,42 - - - - 12,90
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png