Ceny podielových listov platné k 18.10.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045565 EUR -0,04 -0,09 -0,13 -0,26 -0,26 -0,26 -0,09 -0,05 14,04
AXA CZK Konto 0,044065 EUR 1,03 0,11 0,85 2,10 6,27 7,95 2,05 1,54 10,29
AXA EUROBOND 0,031684 EUR -0,18 -0,13 0,54 1,04 -0,89 -0,76 -0,30 -0,15 5,61
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051890 EUR 0,58 0,18 1,60 2,91 1,95 5,06 0,64 0,99 29,87
AXA CEE Akciový fond 0,036177 EUR 0,03 -3,30 -5,48 0,24 21,22 29,51 6,62 5,30 -9,45
AXA Realitní fond 0,041746 EUR 1,73 5,37 4,80 15,13 22,71 56,97 7,06 9,43 2,12
AXA Selection Global Equity 0,066656 EUR -0,45 1,11 2,95 9,28 24,85 48,27 7,68 8,19 55,17
AXA Selection Emerging Equity 0,042977 EUR -0,16 -1,83 -3,46 9,97 9,28 15,40 3,00 2,90 0,04
AXA Selection Opportunities 0,040787 EUR -0,38 0,69 1,95 7,06 7,81 16,94 2,54 3,18 -5,05
AXA Small Cap Portfolio 0,044260 EUR -1,29 -0,86 -2,24 0,98 10,99 - 3,54 - 22,71
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 18.10.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,04 0,27 1,11 3,11 4,53 9,63 1,43 1,73
Progresívny profil -0,06 -0,32 0,06 4,73 10,14 18,42 3,20 3,30
Akciový profil -0,03 -0,34 -0,68 7,56 18,13 33,10 5,67 5,77
Rastový profil -0,53 0,10 0,10 7,00 15,77 - 4,96 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 18.10.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,13 0,12 0,79 1,95 1,72 4,18 0,56 0,80
Vyvážený profil -0,04 -0,43 -0,14 3,88 10,33 18,26 3,25 3,26
Dynamický profil 0,05 0,14 0,01 7,67 18,73 35,26 5,85 6,11
Progresívny profil 0,08 -1,41 -2,80 6,53 16,96 28,49 5,32 5,04
Small cap portfólio -1,29 -0,86 -2,24 0,98 10,99 - 3,54 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png