Ceny podielových listov platné k 21.08.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045590 EUR -0,03 -0,04 -0,05 -0,28 -0,15 -0,24 -0,05 -0,05 14,11
AXA CZK Konto 0,043714 EUR -0,86 0,31 0,15 0,91 5,40 8,27 1,77 1,60 9,41
AXA EUROBOND 0,031750 EUR 0,06 0,82 1,42 1,13 -0,77 -0,98 -0,26 -0,20 5,83
AXA CEE Dluhopisový fond 0,052072 EUR 0,41 2,27 2,16 3,11 2,01 7,71 0,66 1,50 30,33
AXA CEE Akciový fond 0,035565 EUR -5,72 -1,21 -4,16 -0,97 23,71 23,91 7,34 4,38 -10,99
AXA Realitní fond 0,040213 EUR 1,88 2,49 5,28 3,68 18,71 43,17 5,87 7,44 -1,63
AXA Selection Global Equity 0,065079 EUR -1,44 1,44 5,13 2,77 23,25 39,65 7,20 6,90 51,49
AXA Selection Emerging Equity 0,041679 EUR -4,91 0,37 -1,95 -1,65 8,11 6,94 2,63 1,35 -2,98
AXA Selection Opportunities 0,040275 EUR -0,60 2,34 2,92 2,81 7,03 12,69 2,29 2,42 -6,25
AXA Small Cap Portfolio 0,043578 EUR -2,56 -1,81 -1,34 -8,34 11,06 - 3,55 - 20,82
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 21.08.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,15 1,28 1,72 1,66 4,27 8,72 1,36 1,60
Progresívny profil -1,64 1,10 1,10 1,39 9,99 14,91 3,14 2,72
Akciový profil -2,96 0,71 0,83 0,83 17,50 25,19 5,47 4,49
Rastový profil -2,22 0,39 1,56 -1,39 14,72 - 4,63 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 21.08.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,04 1,13 1,16 1,37 1,68 4,48 0,55 0,86
Vyvážený profil -1,65 0,91 0,84 1,27 10,41 15,11 3,26 2,75
Dynamický profil -2,41 0,91 1,44 1,32 17,98 27,29 5,61 4,85
Progresívny profil -4,21 0,06 -1,40 -0,40 16,92 20,62 5,29 3,73
Small cap portfólio -2,56 -1,81 -1,34 -8,34 11,06 - 3,55 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png