Ceny podielových listov platné k 20.01.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045548 EUR -0,02 -0,04 -0,12 -0,14 -0,71 -0,27 -0,24 -0,05 14,00
AXA CZK Konto 0,045194 EUR 1,41 2,56 2,50 3,44 9,16 12,23 2,96 2,33 13,12
AXA EUROBOND 0,031801 EUR 0,20 0,37 0,22 2,03 -0,42 -0,11 -0,14 -0,02 6,00
AXA CEE Dluhopisový fond 0,052064 EUR 0,17 0,34 0,39 2,00 3,46 4,87 1,14 0,96 30,31
AXA CEE Akciový fond 0,038492 EUR 1,45 6,40 2,04 4,13 20,96 41,18 6,55 7,14 -3,66
AXA Realitní fond 0,043952 EUR 2,17 5,28 11,35 21,02 26,50 46,96 8,15 8,00 7,52
AXA Selection Global Equity 0,072537 EUR 2,29 8,82 9,85 21,41 26,87 42,21 8,26 7,29 68,86
AXA Selection Emerging Equity 0,047156 EUR 2,86 9,72 7,59 13,52 19,46 19,64 6,11 3,65 9,77
AXA Selection Opportunities 0,043140 EUR 2,18 5,77 6,47 12,88 11,15 14,64 3,59 2,77 0,42
AXA Small Cap Portfolio 0,048629 EUR 2,11 9,87 8,73 14,37 15,36 35,41 4,88 6,25 34,82
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 20.01.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,71 2,12 2,35 5,26 5,67 8,50 1,79 1,55
Progresívny profil 1,42 4,76 4,22 8,78 12,49 19,07 3,92 3,40
Akciový profil 2,20 7,78 7,15 14,23 21,93 34,03 6,81 5,96
Rastový profil 2,33 8,84 8,80 16,85 20,34 - 6,34 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 20.01.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,38 0,96 1,05 2,56 2,53 3,77 0,82 0,72
Vyvážený profil 1,24 4,30 3,61 7,66 11,98 19,40 3,75 3,44
Dynamický profil 2,13 7,36 7,28 14,57 21,87 35,14 6,79 6,13
Progresívny profil 2,17 7,86 5,97 11,30 21,51 33,24 6,70 5,84
Small cap portfólio 2,11 9,87 8,73 14,37 15,36 - 4,88 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com