Ceny podielových listov platné k 28.05.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045175 EUR -0,04 -0,73 -0,85 -0,94 -1,56 -1,19 -0,52 -0,24 13,07
AXA CZK Konto 0,041973 EUR 0,92 -6,25 -5,22 -3,43 -0,70 2,66 -0,23 0,53 5,05
AXA EUROBOND 0,030494 EUR 1,90 -4,06 -3,78 -3,19 -4,68 -4,79 -1,58 -0,98 1,65
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050498 EUR 2,34 -3,08 -2,48 -0,92 -1,68 0,83 -0,56 0,17 26,39
AXA CEE Akciový fond 0,030043 EUR 6,38 -9,49 -19,01 -16,68 -15,95 -5,71 -5,61 -1,17 -24,81
AXA Realitní fond 0,036254 EUR 5,76 -10,18 -15,51 -6,93 -1,33 11,81 -0,44 2,26 -11,31
AXA Selection Global Equity 0,065253 EUR 4,04 0,13 -6,92 3,17 10,90 14,25 3,50 2,70 51,90
AXA Selection Emerging Equity 0,038801 EUR 0,99 -7,26 -12,42 -5,82 -7,49 -10,17 -2,56 -2,12 -9,68
AXA Selection Opportunities 0,039745 EUR 2,41 -1,36 -4,56 1,77 0,72 -0,74 0,24 -0,15 -7,48
AXA Small Cap Portfolio 0,040403 EUR 6,26 -7,03 -13,57 -7,86 -8,36 -1,88 -2,86 -0,38 12,02
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 28.05.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 1,57 -1,47 -2,68 0,02 0,11 1,05 0,02 0,19
Progresívny profil 2,73 -3,20 -6,89 -2,49 -1,90 0,07 -0,70 -0,02
Akciový profil 3,87 -5,30 -11,94 -5,19 -2,65 1,41 -1,01 0,20
Rastový profil 4,02 -4,16 -10,21 -2,58 -0,19 - -0,14 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 28.05.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 1,16 -1,65 -1,97 -0,52 -1,26 -0,42 -0,42 -0,08
Vyvážený profil 2,87 -3,28 -7,04 -3,17 -2,43 0,27 -0,89 0,02
Dynamický profil 4,18 -5,15 -11,70 -4,87 -1,93 2,98 -0,77 0,52
Progresívny profil 3,93 -7,71 -14,81 -9,38 -8,42 -3,75 -2,96 -0,82
Small cap portfólio 6,26 -7,03 -13,57 -7,86 -8,36 - -2,86 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com