Ceny podielových listov platné k 26.03.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045267 EUR -0,56 -0,65 -0,68 -0,78 -1,39 -1,00 -0,47 -0,20 13,30
AXA CZK Konto 0,041016 EUR -8,57 -7,78 -6,13 -5,72 -0,89 0,08 -0,30 0,02 2,66
AXA EUROBOND 0,029477 EUR -7,42 -7,14 -7,11 -6,18 -7,70 -7,79 -2,63 -1,61 -1,74
AXA CEE Dluhopisový fond 0,048926 EUR -5,93 -5,75 -5,06 -4,10 -2,59 -3,94 -0,87 -0,80 22,46
AXA CEE Akciový fond 0,026421 EUR -25,10 -30,66 -25,88 -29,43 -21,27 -14,77 -7,64 -3,14 -33,87
AXA Realitní fond 0,032265 EUR -24,55 -24,96 -22,27 -17,11 -10,01 -0,83 -3,45 -0,17 -21,07
AXA Selection Global Equity 0,057506 EUR -17,73 -18,93 -14,47 -8,56 -1,51 3,56 -0,51 0,70 33,87
AXA Selection Emerging Equity 0,036367 EUR -17,56 -20,73 -15,41 -15,27 -12,79 -12,38 -4,45 -2,61 -15,34
AXA Selection Opportunities 0,036574 EUR -13,71 -13,38 -11,19 -7,32 -6,99 -7,12 -2,38 -1,46 -14,86
AXA Small Cap Portfolio 0,034385 EUR -25,46 -27,72 -23,26 -21,43 -20,50 -13,47 -7,34 -2,85 -4,67
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 26.03.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -6,52 -6,55 -5,48 -3,86 -2,89 -2,65 -0,97 -0,54
Progresívny profil -12,88 -14,10 -11,51 -9,99 -7,17 -5,64 -2,51 -1,18
Akciový profil -19,81 -22,36 -18,01 -16,19 -10,67 -6,51 -3,76 -1,39
Rastový profil -19,95 -21,67 -17,36 -14,07 -10,44 - -3,68 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 26.03.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -4,41 -4,34 -3,79 -2,92 -2,65 -2,94 -0,89 -0,60
Vyvážený profil -12,60 -13,96 -11,50 -10,37 -7,32 -5,45 -2,57 -1,15
Dynamický profil -19,96 -22,21 -18,14 -15,88 -10,24 -5,67 -3,60 -1,21
Progresívny profil -21,29 -24,95 -20,19 -20,45 -14,78 -10,59 -5,23 -2,25
Small cap portfólio -25,46 -27,72 -23,26 -21,43 -20,50 - -7,34 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com