Ceny podielových listov platné k 19.07.2017

Vývoj hodnoty podielových listov v % k 19.07.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto -0,07 -0,12 -0,07 0,42 0,32 0,10 1,62 0,32 14,74
AXA CZK Konto 0,47 2,84 3,60 3,46 4,76 1,56 -1,77 -0,36 7,35
AXA EUROBOND -0,12 -0,04 0,04 0,12 -0,35 -0,12 5,20 1,02 6,48
AXA CEE Dluhopisový fond 0,15 2,20 2,57 2,00 6,29 2,05 10,55 2,02 29,32
AXA CEE Akciový fond 1,26 7,04 14,22 27,00 27,45 8,41 30,65 5,49 -9,00
AXA Realitní fond -1,69 1,54 7,17 8,48 30,59 9,29 55,68 9,25 -9,49
AXA Selection Global Equity -2,11 -0,35 2,34 9,82 26,20 8,05 55,06 9,16 35,76
AXA Selection Emerging Equity 1,12 2,50 7,92 11,03 10,95 3,52 14,54 2,75 -0,98
AXA Selection Opportunities -1,17 -1,45 0,86 3,03 9,05 2,92 11,43 2,19 -9,18
AXA Small Cap Portfolio -1,11 0,29 4,62 13,57 - - - - 22,48
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 19.07.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,44 0,26 1,10 2,28 6,50 2,12 11,25 2,15 13,71
Progresívny profil -0,30 1,28 3,88 7,58 13,06 4,17 19,53 3,63 10,04
Agresívny profil -0,34 2,25 6,92 13,37 21,71 6,75 34,36 6,08 9,61
Rastový profil -1,06 0,37 4,21 10,44 - - - - 16,47
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 19.07.2017

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,16 0,51 0,99 1,36 3,81 1,25 6,25 1,22 12,26
Vyvážený profil -0,23 1,59 4,21 8,33 13,57 4,33 20,05 3,72 11,37
Dynamický profil -0,58 2,02 6,55 12,92 22,65 7,03 36,31 6,39 9,76
Progresívny profil 0,58 3,92 9,79 16,98 21,56 6,71 - - 29,41
Small cap portfólio -1,09 0,29 4,62 13,55 - - - - 13,77
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png