Ceny podielových listov platné k 12.10.2018

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045688 EUR -0,01 -0,07 -0,22 -0,20 0,13 0,49 0,04 0,10 14,35
AXA CZK Konto 0,043294 EUR -0,66 0,79 -1,62 0,50 4,69 -1,16 1,54 -0,23 8,36
AXA EUROBOND 0,031364 EUR 0,01 -0,16 -0,84 -1,81 -1,07 -0,70 -0,36 -0,14 4,55
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050436 EUR -0,30 0,35 -2,71 -2,14 -0,13 4,20 -0,04 0,83 26,24
AXA CEE Akciový fond 0,035833 EUR -0,25 1,93 -5,10 -5,15 18,52 18,79 5,82 3,50 -10,31
AXA Realitní fond 0,035639 EUR -7,58 -6,79 -3,50 -4,84 15,04 34,40 4,78 6,08 -12,82
AXA Selection Global Equity 0,060563 EUR -3,69 -2,38 3,80 2,79 18,06 42,62 5,68 7,35 40,98
AXA Selection Emerging Equity 0,039410 EUR -3,36 -7,32 -10,25 -9,34 6,96 6,29 2,27 1,23 -8,26
AXA Selection Opportunities 0,038025 EUR -1,67 -2,64 -2,22 -3,04 4,01 9,31 1,32 1,79 -11,48
AXA Small Cap Portfolio 0,043340 EUR -7,56 -7,18 -2,40 -3,19 13,50 - 4,31 - 20,16
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 12.10.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,80 -0,69 -0,97 -1,05 2,62 7,58 0,84 1,38
Progresívny profil -1,41 -1,40 -2,35 -2,51 7,18 13,08 2,28 2,38
Agresívny profil -2,94 -3,00 -3,27 -3,57 13,69 23,43 4,34 4,17
Rastový profil -4,78 -5,05 -1,84 -2,39 12,91 - 4,11 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 12.10.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,36 -0,31 -1,40 -1,30 0,62 3,11 0,20 0,61
Vyvážený profil -1,17 -0,81 -2,00 -2,15 7,56 13,27 2,39 2,41
Dynamický profil -3,06 -2,74 -2,53 -3,03 13,95 24,98 4,41 4,45
Progresívny profil -2,57 -3,07 -6,11 -6,00 13,50 - 4,28 -
Small cap portfólio -7,56 -7,18 -2,40 -3,19 13,50 - 4,31 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png