Ceny podielových listov platné k 06.08.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045202 EUR 0,03 0,02 -0,72 -0,85 -1,38 -1,05 -0,46 -0,21 13,14
AXA CZK Konto 0,043389 EUR 1,88 3,34 -4,92 -0,94 1,28 4,55 0,42 0,89 8,60
AXA EUROBOND 0,031237 EUR 0,95 4,09 -1,85 -1,56 -2,27 -2,05 -0,76 -0,41 4,12
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051603 EUR 1,44 3,65 -1,61 -0,81 -0,01 2,88 0,00 0,57 29,16
AXA CEE Akciový fond 0,030996 EUR 0,11 8,61 -18,37 -13,39 -15,46 -1,01 -5,43 -0,20 -22,42
AXA Realitní fond 0,036134 EUR -1,77 6,75 -18,02 -8,03 -0,57 11,58 -0,19 2,21 -11,61
AXA Selection Global Equity 0,066534 EUR 0,28 7,06 -9,17 4,81 16,19 19,20 5,12 3,57 54,88
AXA Selection Emerging Equity 0,042729 EUR 1,03 11,97 -6,60 4,62 2,40 8,91 0,79 1,72 -0,53
AXA Selection Opportunities 0,041779 EUR 2,55 8,03 -2,96 5,61 8,66 8,11 2,80 1,57 -2,74
AXA Small Cap Portfolio 0,041645 EUR 2,24 11,16 -13,94 -2,95 -4,34 1,42 -1,46 0,28 15,46
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 06.08.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,98 3,41 -2,28 1,02 2,80 3,98 0,89 0,76
Progresívny profil 1,09 6,29 -5,96 0,28 2,31 6,06 0,66 1,15
Akciový profil 0,45 8,74 -11,09 -1,00 2,40 9,70 0,64 1,83
Rastový profil 1,14 9,35 -9,91 1,88 5,69 - 1,78 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 06.08.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,90 2,49 -1,37 0,13 0,61 1,70 0,19 0,33
Vyvážený profil 0,92 5,72 -6,44 -0,94 0,91 5,11 0,19 0,97
Dynamický profil 0,38 8,28 -11,48 -1,58 2,57 9,80 0,69 1,85
Progresívny profil 0,31 9,61 -12,71 -3,83 -3,66 6,24 -1,36 1,18
Small cap portfólio 2,24 11,16 -13,94 -2,95 -4,34 - -1,46 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com