Ceny podielových listov platné k 17.12.2018

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045620 EUR -0,09 -0,17 -0,25 -0,24 0,05 0,27 0,02 0,05 14,18
AXA CZK Konto 0,043248 EUR 0,76 -1,32 -0,20 -0,36 4,43 6,71 1,45 1,31 8,24
AXA EUROBOND 0,031109 EUR -0,39 -0,87 -1,12 -2,33 -1,56 -1,99 -0,52 -0,40 3,70
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050740 EUR 0,73 -0,02 0,11 -1,92 0,92 8,39 0,31 1,62 27,00
AXA CEE Akciový fond 0,036085 EUR -0,15 0,09 1,58 -3,31 25,63 25,57 7,89 4,66 -9,68
AXA Realitní fond 0,034946 EUR -5,85 -9,03 -8,95 -9,25 9,33 36,91 3,01 6,48 -14,51
AXA Selection Global Equity 0,058085 EUR -4,27 -7,55 -7,16 -4,32 9,13 37,46 2,95 6,57 35,21
AXA Selection Emerging Equity 0,039884 EUR -1,40 -1,94 -9,13 -8,88 11,00 13,76 3,54 2,61 -7,16
AXA Selection Opportunities 0,037407 EUR -1,92 -3,03 -6,25 -5,04 1,78 11,19 0,59 2,14 -12,92
AXA Small Cap Portfolio 0,040589 EUR -5,59 -13,28 -14,25 -10,48 2,69 - 0,89 - 12,53
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 17.12.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil -0,63 -1,43 -2,03 -2,11 1,57 8,61 0,51 1,59
Progresívny profil -1,15 -2,10 -3,33 -3,71 6,95 15,35 2,19 2,81
Akciový profil -2,45 -3,93 -5,56 -5,77 13,01 25,88 4,10 4,65
Rastový profil -3,94 -7,77 -9,68 -7,40 6,85 - 2,22 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 17.12.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,08 -0,55 -1,02 -1,55 0,61 4,75 0,20 0,92
Vyvážený profil -1,00 -1,85 -2,49 -3,20 7,60 15,39 2,38 2,81
Dynamický profil -2,69 -4,34 -5,40 -5,60 12,46 26,91 3,93 4,82
Progresívny profil -1,63 -2,40 -4,63 -6,24 16,50 - 5,17 -
Small cap portfólio -5,59 -13,28 -14,25 -10,48 2,69 - 0,89 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png