Ceny podielových listov platné k 12.12.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045553 EUR -0,02 -0,07 -0,11 -0,16 -0,37 -0,26 -0,12 -0,05 14,01
AXA CZK Konto 0,044412 EUR 0,06 1,63 1,19 2,97 7,28 9,25 2,37 1,78 11,16
AXA EUROBOND 0,031697 EUR 0,09 -0,17 0,36 2,01 -0,59 -0,56 -0,20 -0,11 5,66
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051955 EUR 0,19 0,44 0,76 2,58 3,74 4,60 1,23 0,90 30,04
AXA CEE Akciový fond 0,037433 EUR -0,41 3,84 1,08 3,84 24,04 30,93 7,44 5,53 -6,31
AXA Realitní fond 0,042335 EUR 0,09 3,22 7,96 18,17 22,56 52,84 7,02 8,85 3,56
AXA Selection Global Equity 0,069651 EUR 0,49 3,37 8,95 17,12 22,87 46,68 7,11 7,96 62,14
AXA Selection Emerging Equity 0,044698 EUR 0,76 2,62 6,34 10,57 14,76 22,93 4,70 4,21 4,05
AXA Selection Opportunities 0,041567 EUR 0,22 1,03 5,81 9,81 8,34 17,29 2,71 3,24 -3,24
AXA Small Cap Portfolio 0,046579 EUR 0,93 3,56 6,41 12,15 11,19 - 3,60 - 29,14
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 12.12.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,14 0,65 2,24 4,38 4,93 9,40 1,57 1,69
Progresívny profil 0,18 1,68 3,73 7,15 11,29 19,14 3,56 3,43
Akciový profil 0,26 3,05 5,92 11,54 19,65 34,48 6,14 6,03
Rastový profil 0,63 3,04 7,30 13,64 16,28 - 5,13 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 12.12.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,09 0,28 1,08 2,30 2,37 4,07 0,77 0,78
Vyvážený profil 0,11 1,69 3,17 6,31 11,32 18,66 3,55 3,33
Dynamický profil 0,20 3,00 5,97 11,88 19,72 35,70 6,16 6,22
Progresívny profil 0,20 3,24 4,66 9,29 20,06 31,50 6,27 5,58
Small cap portfólio 0,93 3,56 6,41 12,15 11,19 - 3,60 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png