Ceny podielových listov platné k 14.02.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045615 EUR 0,03 -0,10 -0,23 -0,26 0,15 0,14 0,05 0,03 14,17
AXA CZK Konto 0,043389 EUR -0,71 1,11 0,00 -1,16 5,06 6,18 1,65 1,21 8,60
AXA EUROBOND 0,031283 EUR 0,61 0,04 -0,29 -1,17 -0,19 -1,63 -0,06 -0,33 4,28
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050841 EUR -0,45 0,90 0,53 -1,69 0,96 8,44 0,32 1,63 27,25
AXA CEE Akciový fond 0,036588 EUR 0,90 0,23 2,39 -4,54 35,76 23,94 10,70 4,38 -8,42
AXA Realitní fond 0,037848 EUR 6,87 1,50 -2,50 4,67 32,81 39,56 9,89 6,89 -7,41
AXA Selection Global Equity 0,061334 EUR 6,03 1,09 -3,35 5,48 32,56 40,79 9,82 7,08 42,78
AXA Selection Emerging Equity 0,042389 EUR 5,28 5,98 -0,26 -3,32 32,23 22,90 9,73 4,21 -1,32
AXA Selection Opportunities 0,038856 EUR 3,52 1,78 -1,23 0,47 13,27 13,54 4,23 2,57 -9,55
AXA Small Cap Portfolio 0,043722 EUR 5,91 0,93 -8,35 0,01 28,13 - 8,59 - 21,22
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 14.02.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 1,18 0,69 -0,51 0,03 6,26 9,37 1,94 1,72
Progresívny profil 2,36 1,41 -0,40 -0,45 17,00 17,09 5,18 3,11
Akciový profil 4,40 2,21 -0,84 0,19 31,37 29,25 9,47 5,22
Rastový profil 5,64 2,11 -3,98 1,54 29,25 - 8,88 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 14.02.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,38 0,53 -0,11 -0,65 2,40 5,05 0,77 0,97
Vyvážený profil 1,97 1,02 -0,22 -0,55 16,52 16,47 5,02 2,99
Dynamický profil 4,39 1,77 -1,00 0,78 30,46 29,62 9,20 5,27
Progresívny profil 3,77 2,75 0,27 -2,13 33,74 26,77 10,14 4,83
Small cap portfólio 5,91 0,93 -8,35 0,01 28,13 - 8,59 -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png