Ceny podielových listov platné k 20.04.2018

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045789 EUR 0,18 0,08 0,02 -0,24 0,13 0,81 0,04 0,16 14,60
AXA CZK Konto 0,043966 EUR 0,36 0,34 1,27 5,86 7,38 1,93 2,40 0,38 10,04
AXA EUROBOND 0,031622 EUR -0,01 -0,59 -1,01 -1,04 -1,28 0,58 -0,43 0,11 5,41
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051823 EUR 0,51 0,01 0,23 2,93 1,19 6,46 0,39 1,26 29,71
AXA CEE Akciový fond 0,037766 EUR 0,95 -4,36 -0,19 10,94 16,08 33,28 5,09 5,91 -5,48
AXA Realitní fond 0,037147 EUR -0,08 -3,77 -1,34 1,56 10,81 46,03 3,48 7,86 -9,13
AXA Selection Global Equity 0,058666 EUR -0,45 -4,81 -1,22 0,11 1,79 46,81 0,59 7,97 36,57
AXA Selection Emerging Equity 0,043346 EUR -3,33 -5,87 -0,52 4,05 -2,93 13,31 -0,99 2,53 0,90
AXA Selection Opportunities 0,038919 EUR -0,15 -2,96 -1,14 -1,69 -4,20 12,40 -1,42 2,36 -9,40
AXA Small Cap Portfolio 0,044815 EUR 0,10 -3,56 -0,16 1,46 9,52 - 3,08 - 24,25
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 20.04.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,15 -1,04 -0,27 0,46 -0,25 9,43 -0,09 1,71
Progresívny profil -0,17 -2,69 -0,50 2,19 1,59 17,86 0,48 3,20
Agresívny profil -0,75 -4,67 -0,79 3,77 4,48 31,53 1,41 5,52
Rastový profil -0,81 -4,41 -0,76 1,20 3,02 - 0,96 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 20.04.2018

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,24 -0,40 -0,08 0,65 -0,15 4,53 -0,05 0,88
Vyvážený profil 0,06 -2,46 -0,43 2,61 2,76 18,28 0,86 3,26
Dynamický profil -0,43 -4,42 -0,86 3,35 5,11 33,12 1,61 5,78
Progresívny profil -1,01 -4,95 -0,54 6,16 6,52 - 2,05 -
Small cap portfólio 0,10 -3,56 -0,16 1,46 - - - -
Hore

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png