18.10.2019:0,036177 EUR Zmena (%):0,33 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Popis | AXA CEE Akciový fond

Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je dosahovať čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investícií. Majetok fondu je tvorený predovšetkým akciami spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odvetví v regióne strednej a východnej Európy. Najväčší podiel na portfóliu majú české, poľské a maďarské spoločnosti. Odvetvová štruktúra portfólia nie je obmedzená, významne sa na nej ale podieľa energetický, telekomunikačný a finančný sektor. Investície sú smerované taktiež do odvetvia farmácie a strojárenstva.

Pomer riziko/výnos

X  -  -  -  -  - - 

Profil typického investora

Akciový fond je určený pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vysoké kolísanie hodnoty investície a s tým spojené riziko výmenou za možnosť dosiahnutia vyššieho výnosu ako pri dlhopisovom fonde a ktorí sa chcú podieľať na výnosoch akciových trhov regiónu strednej Európy.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png