28.5.2020:0,030043 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Špecifikácia fondu | AXA CEE Akciový fond

Špecifikácia fondu

 • Úplný názov fondu:
  AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond
  AXA investiční společnost a.s.

 • Správca fondu:
  AXA investiční společnost a.s.

 • Typ fondu:
  Akciový

 • Doporučený investičný horizont:
  Min. 5 rokov

 • Mena fondu:
  CZK

 • Benchmark:
  (1-daňový koeficient) (40 % PX Index + 28 % WIG20 Index + 20 % BUX Index + 2 % SAX Index + 10 % CZEONOIA 6M) – poplatky
  • PX Index - index Pražskej burzy cenných papierov
  • WIG20 Index - index Varšavskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
  • BUX Index - index Budapeštianskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
  • SAX Index - index Bratislavskej burzy cenných papierov vyjadrený v CZK
  • CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) - vážený priemer úrokových sadzieb všetkých nezabezpečených O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu (zdroj: www.cnb.cz).

 • Minimálna výška investície a odkupu:
  500,- CZK / 16 €
   
 • Poplatky:
  Vstupné: 3,60 %
  Výstupné: 0,00 %
  Za správu: 2,00 % p.a.
   
 • Pre investície uskutočnené pred 1. 1. 2019 platia nasledujúce výstupné poplatky:
  Výstupné v 1. roku: 5,00 %
  Výstupné v 2. roku: 4,00 %
  Výstupné v 3. roku: 3,00 %
  Výstupné v 4. roku: 2,00 %
  Výstupné v 5. roku: 1,00 %
  Výstupné po uplynutí 5. roku: 0,00 %

 • Bankové spojenie
  IBAN: SK43 1111 0000 0014 2332 2049
  SWIFT: UNCRSKBX

 • Depozitár:
  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com
 • AXA.com