21.9.2020:0,042138 EUR Zmena (%):-0,96 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Popis | AXA CZK Konto

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie je poskytnúť podielnikom rast hodnoty ich investície za podmienky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Cieľ je dosahovaný investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika.

Majetok fondu je tvorený predovšetkým nástrojmi peňažného trhu a dlhopismi emitentov všetkých kategórií, t. j. štátnymi dlhopismi, dlhopismi nadnárodných inštitúcií a bánk, dlhopismi obchodných spoločností a komunálnymi dlhopismi denominovanými v CZK:

 • Štátne dlhopisy
 • Dlhopisy nadnárodných inštitúcií a bánk
 • Dlhopisy obchodných spoločností
 • Komunálne dlhopisy

Pomer riziko/výnos

X  -  -  -  -  -  - 

Profil typického investora

Fond je určený konzervatívnym investorom, ktorí preferujú len nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu a majú záujem investovať financie na krátku dobu, alebo nie sú si istí, kedy presne budú svoje peniaze potrebovať. Typický investor tohto fondu spravidla akceptuje iba nízke kolísanie hodnoty investície. Fond je vhodný pre investora, ktorého referenčnou menou je CZK.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com
 • AXA.com