21.9.2020:0,045180 EUR Zmena (%):0,01 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Popis | AXA EUR Konto

Investičná stratégia fondu

Jej cieľom je rast hodnoty podielových listov podielnikov za podmienky, že rizikový profil fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Cieľ je dosahovaný investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika.

Majetok fondu je tvorený najmä nástrojmi peňažného trhu a štátnymi dlhopismi, dlhopismi nadnárodných inštitúcií a bánk, dlhopismi obchodných spoločností, komunálnymi dlhopismi denominovanými v EUR:

 • Štátne dlhopisy
 • Dlhopisy nadnárodných inštitúcií a bánk
 • Dlhopisy obchodných spoločností
 • Komunálne dlhopisy

Pomer riziko/výnos

X  -  -  -  -  -  - 

Profil typického investora

Fond je určený konzervatívnym investorom, ktorí preferujú iba nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu a majú záujem investovať financie na krátku dobu, alebo si nie sú istí, kedy presne budú svoje peniaze potrebovať. Typický investor tohto fondu spravidla akceptuje len nízke kolísanie hodnoty investície.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com
 • AXA.com