Čísla účtov | Prehľad fondov

Upozorňujeme, že bez predchádzajúceho uzatvorenia Rámcovej zmluvy o podmienkach vydávania a odkupovania podielových listov nebudú príchodzie finančné prostriedky akceptované. V prípade, že investujete do programov pravidelného investovania, zasielate finančné prostriedky na Upisovací účet* po uzatvorení Rámcovej zmluvy o podmienkach vydávania a výmeny podielových listov.

Pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy, prosím, kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo nás navštívte na pobočke.

Názov fondu Mena IBAN SWIFT/BIC
AXA EUR Konto* EUR SK40 1111 0000 0014 2332 2006 UNCRSKBX
AXA CZK Konto EUR SK48 1111 0000 0014 2332 2153 UNCRSKBX
AXA Eurobond EUR SK88 1111 0000 0014 2332 2209 UNCRSKBX
AXA CEE Dluhopisový fond EUR SK93 1111 0000 0014 2332 2022 UNCRSKBX
AXA CEE Akciový fond EUR SK43 1111 0000 0014 2332 2049 UNCRSKBX
AXA Realitní fond EUR SK96 1111 0000 0014 2332 2065 UNCRSKBX
AXA Selection Global Equity EUR SK52 1111 0000 0014 2332 2081 UNCRSKBX  
AXA Selection Emerging Equity EUR SK45 1111 0000 0014 2332 2110 UNCRSKBX
AXA Selection Opportunities EUR SK92 1111 0000 0014 2332 2137 UNCRSKBX
AXA Small Cap Portfolio EUR SK52 1111 0000 0014 2332 2372 UNCRSKBX

Nezabudnite:
VARIABILNÝ SYMBOL = ČÍSLO VAŠEJ RÁMCOVEJ ZMLUVY

V prípade, že zasielate platbu na IBAN účet, zadajte číslo zmluvy do správy pre príjemcu v tvare VS: číslo zmluvy

Pri každej investícii do vami zvoleného fondu vždy, prosím, uvádzajte variabilný symbol zodpovedajúci číslu vašej Rámcovej zmluvy o podmienkach vydávania a odkupu podielových listov.

V prípade, že neuvediete správny variabilný symbol, nebude možné vám vydať podielové listy.

* Váš Upisovací účet, v prípade, že investujete do programov pravidelného investovania na základe Rámcovej zmluvy o podmienkach vydávania a výmeny podielových listov.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com