Prehľad fondov | Prehľad fondov

Názov fondu ISIN Mena Aktuálna hodnota Typ fondu Investičný horizont Pomer riziko / výnos
AXA EUR Konto CZ0008472586 EUR 0,045753 EUR Zmiešaný konzervatívny Min. 6 mesiacov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA CZK Konto CZ0008472602 EUR 0,043818 EUR Konzervatívny Min. 6 mesiacov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Eurobond CZ000847367 EUR 0,031809 EUR Dlhopisový Min. 3 roky

X  -  -  -  -  -  - 

AXA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 EUR 0,051817 EUR Dlhopisový Min. 3 roky

X  -  -  -  -  -  - 

AXA CEE Akciový fond CZ0008472594 EUR 0,039489 EUR Akciový Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Realitní fond CZ0008472776 EUR 0,038604 EUR Akciový Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Selection Global Equity CZ0008472883 EUR 0,061632 EUR Akciový Fond Fondov Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Selection Emerging Equity CZ0008472891 EUR 0,046048 EUR Akciový Fond Fondov Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Selection Opportunities CZ0008472917 EUR 0,040106 EUR Zmiešaný Fond Fondov Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

AXA Small Cap Portfolio CZ0008474665 EUR 0,046469 EUR Akciový fond fondov Min. 5 rokov

X  -  -  -  -  -  - 

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png