AXA prináša všetkým klientom rozšírenie poistného krytia v životnom poistení

Trh so životným poistením sa mení, rovnako tak aj potreby klientov. AXA na tieto potreby reaguje novou kampaňou - 10. výročie AXA na Slovensku, cez ktorú prináša klientom Verejný prísľub rozšírenia poistného krytia v životnom poistení. Existujúcim klientom takto garantuje rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia, aké majú noví prichádzajúci klienti. Prísľub je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.axa.sk

„Dlhodobou stratégiou AXA je dôsledná orientácia na klienta, posilnenie vzťahov s ním a posun do úlohy partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých kľúčových momentoch jeho života. Chceme pomáhať žiť ľuďom lepší život, aj z toho dôvodu sa snažíme našim klientom prinášať inovované služby, zohľadňujúce v prvom rade ich potreby. Rozšírenie poistného krytia existujúcim klientom je práve jednou z takýchto služieb. Verejným prísľubom im garantujeme porovnateľné podmienky pri aktívnych starších zmluvách k životnému poisteniu, ako majú prichádzajúci klienti,“ hovorí Peter Socha, riaditeľ životného poistenia a sporenia AXA pre ČR a SR.

Rozsah poistného krytia, výluky a obmedzenia vzťahujúce sa k jednotlivým poisteniam v rámci životného poistenia sa v priebehu času menili a vylepšovali v prospech klienta. Preto je kampaň 10. výročie AXA na Slovensku zacielená najmä na existujúcich klientov poisťovne. Jej primárnym cieľom je poskytnúť im vylepšený a upravený rozsah poistného krytia podľa aktuálnych poistných podmienok. Klienti AXA takto získavajú rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia, ako majú nový prichádzajúci klienti.

Verejný prísľub, zverejnený v pondelok 3. júla na stránke www.axa.sk, zahŕňa zoznam vylepšení a úprav pôvodných obmedzení a výluk v súlade s aktuálnymi poistnými podmienkami. Vylepšený rozsah krytia je platný aj pre staršie verzie aktívnych poistných zmlúv k životnému poisteniu Kumulativ Life, Prestige, Kumulativ MAX, Prestige MAX, ActiveLife a Symfónia.

Link: https://www.axa.sk/produkty/zivotne-a-urazove-poistenie/dokumenty-a-formulare-zivotneho-poistenia/obsah/verejny-prislub/Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com