Dobrá správa pre mladých inovátorov. AXA Nadačný fond predĺžil termín podania žiadostí o grant do konca januára

Šanca na kariérny úspech, ale aj podpora inovatívnych projektov. Také sú hlavné ciele AXA Nadačného fondu, ktorý v novom ročníku grantového programu vyčlenil 30 tisíc eur na projekty v novej grantovej výzve Inovátor 2018 s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! Svoje projekty môžu mladí inovátori prihlásiť na stránke darca.sk po novom až do 31. januára 2018. AXA Nadačný fond spravuje pre skupinu AXA Nadácia Pontis.

„V AXA veríme v novátorské myšlienky, pretože inovácie sú súčasťou našej DNA. Rovnako veríme, že je to oblasť, ktorá si zaslúži podporu. Predovšetkým mladí ľudia, ktorí kladú provokatívne otázky a prinášajú inovatívne riešenia v rôznych spoločenských oblastiach. Termín na podanie žiadostí sme predĺžili pre tých, ktorí ešte s prihlásením projektu do výzvy AXA Nadačného fondu váhajú,“ hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA pre ČR a SR.

AXA Nadačný fond je určený študentom stredných a vysokých škôl vo veku od 15 do 26 rokov. Jeho cieľom je pomôcť mladým ľuďom rozvíjať svoj talent a získať finančné prostriedky na realizáciu inovatívnych projektov z oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu žiadatelia rovnako čerpať na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo na účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. V tomto ročníku grantového programu AXA Inovátor 2018 s podnázvom - Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! je na podporu projektov vyčlenených až 30 tisíc eur.

V minulom ročníku podporil AXA Nadačný fond projekty devätnástich študentov čiastkou vyše 17 tisíc eur. Medzi ocenenými boli napríklad Nela Gloríková fascinovaná výskumom sociálneho správania pavúkov z rodu Oxyopes, Ľuboš Teyerl z tímu, ktorí pracuje na konštrukcii elektromobilu, alebo Matej Zámečník, skúmajúci vývoj diverzity avifauny, druhového zastúpenia a populačnej charakteristiky druhov vtákov v lokalitách TANAPu, ktoré postihla veterná kalamita.

Viac informácii tiež na Facebook stránke AXA a na webových stránkach axa.sk, nadaciapontis.sk a darca.sk.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com