Finančným riaditeľom skupiny AXA v ČR a SR je Laurent Jaumotte

Finančným riaditeľom skupiny AXA v Českej republike a na Slovensku bol s účinnosťou od júla 2017 vymenovaný Laurent Jaumotte (45). Prichádza z AXA Luxembursko, kde zastával rovnakú pozíciu od roku 2011.

Laurent Jaumotte nahradil Sébastiena Guidoniho, ktorý sa po štyroch rokoch práce v Prahe rozhodol prijať novú profesijnú výzvu v rámci skupiny AXA mimo ČR a Slovenska.

„Teší ma, že Laurent posilnil vedenie skupiny AXA v Českej republike a na Slovensku. Som presvedčený, že vo svojej úlohe využije dlhoročné profesijné a manažérske skúsenosti a pomôže naplniť stanovené ciele našej skupiny. Tie sú spojené predovšetkým s ďalším rozvojom jej podnikania, vrátane nevyhnutnej transformácie tak, aby sme boli pripravení na náročné úlohy v budúcnosti," povedal k vymenovanie nového finančného riaditeľa Robert Gauci, generálny riaditeľ AXA ČR/SR. Robert Gauci zároveň poďakoval Sébastienovi Guidonimu za jeho prácu, ktorú pre skupinu AXA v Českej republike a na Slovensku odviedol, a zaželal mu veľa úspechov v budúcej profesijnej kariére v rámci celosvetovej skupiny AXA.
 

Laurent Jaumotte pochádza z Belgicka. Vyštudoval manažérske riadenie a ekonómiu na fakulte manažmentu Katolíckej univerzity v Louvain a Univerzitu v Antverpách so zameraním na financie a dane. Svoju kariéru začal v roku 1996 v pobočke švajčiarskej poisťovne Winterthur v Bruseli. Počas deväťročného pôsobenia tu zastával rôzne pozície v rámci finančného oddelenia. Následne prešiel do poisťovacej skupiny Atradius v belgickom Namure, v ktorej riadil oblasť financií pre Francúzsko, Belgicko a Luxembursko. Začiatkom roka 2011 prijal ponuku AXA Luxembursko na post finančného riaditeľa a člena výkonného vedenia spoločnosti, ktorý zastával do júna tohto roku.   

„Teším sa na spoluprácu s novými kolegami a obchodnými partnermi skupiny AXA v Českej republike a na Slovensku. Čaká nás mnoho náročných úloh, ktoré vyplývajú z našej dlhodobej stratégie založenej na dôslednej orientácii na klienta, posilňovanie vzťahov so zákazníkmi a posune do úlohy partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých kľúčových okamihoch jeho života," hodnotí svoje menovanie na post finančného riaditeľa AXA ČR/SR Laurent Jaumotte.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png