Vzťahy s verejnosťou skupiny AXA v ČR a na Slovensku vedie Jiří Cívka

Jiří Cívka bol s účinnosťou od júna tohto roka poverený vedením vzťahov s verejnosťou skupiny AXA v ČR a na Slovensku. Komunikácii a spoločenskej zodpovednosti sa venuje viac ako 18 rokov. Vo finančnom sektore pôsobí posledných osem rokov.

„Víziou skupiny AXA je pomáhať ľuďom žiť lepší život, a preto sa zameriava na inovácie, ktoré jej klientom prinášajú dostupné riešenia, kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujú. Pred Jiřím tak stojí náročná úloha pripraviť a naplniť komunikačnú stratégiu, ktorá bude využívať tradičné a nové komunikačné kanály tak, aby efektívne doručila hlavné myšlienky a konkrétne výstupy AXA stratégie širokej verejnosti,“ komentuje David Poes, riaditeľ pre vzťahy so zákazníkmi a člen vedenia skupiny AXA v ČR a na Slovensku, vymenovanie Jiřího Cívky na post Senior PR manažéra AXA pre ČR a Slovensko.

Jiří Cívka (42 rokov) je profesionálom v oblasti komunikácie a spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venuje viac ako 18 rokov. Osem rokov viedol komunikáciu poisťovne Generali. V rámci skupiny Generali bol zodpovedný za CSR všetkých jej spoločností v Českej republike. Je predseda pracovnej skupiny pre CSR Českej asociácie poisťovní a stálym hosťom Rady vlády pro BESIP.

Jiří Cívka sa dlhodobo venuje tiež neziskovému sektoru. Cenné skúsenosti získal v správnej rade Nadácie poisťovne Generali, v dozornej rade Nadácie Českej poisťovne a zapísanom ústave Výmoly.cz, ktorého rovnomenný projekt merateľne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej prevádzky. Posledné tri roky je členom Výkonnej rady Českého výboru pre UNICEF. Počas svojej kariéry získal štyri České ceny za PR a radu medzinárodných profesijných ocenení.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png