AXA registruje prvé škody spôsobené prívalovými dažďami, na likvidáciu má dostupné online nástroje aj aplikáciu.

Búrky, prívalové dažde a lokálne bleskové povodne z posledných dní spôsobili klientom skupiny AXA desiatky škôd v rádoch stoviek tisíc eur. Ide o prvotný odhad, ktorý sa bude v nasledujúcich dňoch upresňovať podľa toho, ako budú ľudia postupne likvidovať škody, ktoré im prírodné živly napáchali. Na mnohých miestach stále prebieha odpratávanie následkov a škody sa budú ešte len zratúvať. Zároveň môže ich celkový súčet ešte výrazne ovplyvniť aj vývoj počasia v nasledujúcich dňoch.

„Medzi prvými nahlásenými škodami prevládajú zatopené pivnice a prízemné podlažia. Výnimkou nie sú ani poškodené strechy, ktoré zničil silný vietor, a súvisiace škody zo zatečením. Samostatnou kapitolou budú ešte škody na vozidlách, ktoré okrem vody mohlo poškodiť lokálne krupobitie, ale najmä popadané konáre a nezabezpečené predmety, s ktorými sa nárazový vietor pohral ako s bábkami,“ hovorí Jiří Cívka, senior PR manažér skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Väčšinu týchto škôd na vozidlách (z havarijného poistenia či pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu) je možné zlikvidovať pomocou online aplikácie v priebehu 24 hodín. S postupom likvidácie poradia klientom operátori AXA linky. Na internetových stránkach a sociálnych sieťach AXA sú zároveň k dispozícii informácie o tom, ako postupovať pri hlásení majetkových škôd.

Kalamitné škody bývajú vždy hlásené s niekoľkodňovým oneskorením, ďalšie upresnenie možno očakávať v priebehu nasledujúcich dní. Celkový súčet môžu ovplyvniť aj škody na rekreačných objektoch. Svoje môže zároveň povedať aj ďalší vývoj počasia, najmä prívalový dážď sprevádzaný nárazovým vetrom.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com