Oznámenie o zmene Sadzobníka poplatkov Programu pravidelného investovania TEMPO s účinnosťou k 01.10.2020

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás informovať o zmene Sadzobníka poplatkov programu pravidelného investovania Tempo. Zmena sa týka výhradne uplatňovania sadzby poplatku za prekročenie dohodnutej Cieľovej sumy.

S účinnosťou od 1. 10. 2020 bude na každú sumu, ktorá prekročí dohodnutú Cieľovú sumu, aplikovaná sadzba podľa aktuálneho sadzobníka, ktorá je platná pre Priebežne hradený poplatok dohodnutého profilu.

Pokiaľ ste sa rozhodli investovať nad rámec Cieľovej sumy dohodnutej na svojej zmluve, využite prosím možnosť získať zvýhodnenú sadzbu, a požiadajte AXA investiční společnost a. s. o navýšenie Cieľovej sumy prostredníctvom formulára Žiadosť o zmenu parametrov zmluvy.

V prípade dotazov sa prosím neváhajte obrátiť na svojho finančného agenta alebo na AXA linku +421 29 29 29 29.

 

Vaša
AXA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com