Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR: Oživenie ekonomiky po koronavíruse môže prebiehať oveľa pomalšie, než si myslíme.

Štatistické úrady po celom svete postupne zverejňujú predbežné odhady vývoja HDP jednotlivých krajín za tohtoročný prvý kvartál a, ako sa dalo očakávať, nie je to pekný pohľad. Napríklad ekonomika Spojených štátov medziročne poklesla o 4,8 % a kvôli neskoršiemu nástupu reštriktívnych opatrení môžeme očakávať, že výsledok za druhý tohtoročný štvrťrok bude o poznanie horší. Úplne najviac sa na tomto nelichotivom výsledku z druhého brehu Atlantiku podieľal pokles spotreby, ktorý bol najprudší od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia.

Výrazný prepad ekonomickej aktivity je zjavný aj na starom kontinente. Podľa predbežného odhadu z dielne Eurostatu sa HDP eurozóny od januára do marca medziročne prepadol o 3,3 %. V prípade Španielska predstavoval tento pokles 4,1 % a vo Francúzsku dokonca 5,4 %. Aj v tomto prípade môžeme očakávať, že druhý kvartál prinesie rádovo horšie výsledky.

Uvedené čísla tým pádom iba potvrdzujú, že napriek odvráteniu zdravotníckej krízy, ku ktorej došlo v iných štátoch, bude vplyv na malú otvorenú ekonomiku, akou je tá slovenská, značný. Po výraznom poklese domácej spotreby spôsobenom reštriktívnymi opatreniami vlády sa totiž nemôže domáca ekonomika oprieť ani o zahraničný dopyt.

Hlavnú úlohu ku skráteniu a preklenutiu tejto krízy tak bude musieť hrať stáť. Významným faktorom v dĺžke hospodárskeho útlmu a rýchlosti, s akou sa ekonomika opäť postaví na vlastné nohy, bude zmena spotrebného správania. Tá predstavuje výrazné riziko pre rýchly návrat ekonomiky do normálu.

Značná časť podnikov je schopná pomerne rýchlo obnoviť svoju produkciu. Oživenie spotrebiteľského dopytu ale môže prebiehať veľmi pomaly, či už z dôvodu obáv ľudí o svoje zdravie, či vyššej opatrnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami tvárou v tvár hospodárskej recesii. Po prvotnom nadýchnutí tak môže prísť ďalší útlm produkcie. V takom prípade by sa ekonomika mohla z koronavirového šoku spamätávať výrazne dlhšie, než naznačuje často spomínaný scenár v tvare písmena V.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com