Zelená karta na bielom papieri

Na základe európskej dohody v súlade s nariadením posielame našim klientom Zelenú kartu na bielom papieri a v jednostrannom formáte. Karta vo svojej novej podobe je platná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zelená karta na zelenom papieri zostáva i naďalej v platnosti do konca doby, na ktorú bola vydaná.
Na nasledujúce obdobie klientom zašleme kartu už v novom formáte.
 

AXA pojišťovna, a. s.
Pobočka poisťovne z iného členského štátu

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com