Zníženie poplatku za správu fondov - Oznámenie

AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „spoločnosť“) ako správca investičných fondov

  • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
  • AXA Eurobond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len „fondy“)

oznamuje, že v období od 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018 znižuje poplatok za správu vyššie uvedených fondov o 0,25 %. Upravené hodnoty nájdete v Sadzobníku poplatkov a v tabuľke nižšie.

Fond Poplatok za správu účtovaný do 30. 9. 2017 (vrátane) Poplatok za správu účtovaný v období od 1.10.2017 do 30. 9. 2018
AXA CZK Konto 0,50 % p.a. 0,25 % p.a.
AXA CEE Dluhopisový 1,25 % p.a. 1,00 % p.a.
AXA Eurobond 1,00 % p.a. 0,75 % p.a.
 

Poplatok za správu je príjmom spoločnosti, z ktorého hradí náklady spojené so správou fondov. Vzhľadom k pretrvávajúcemu obdobiu nízkych úrokových sadzieb sa spoločnosť rozhodla vzdať sa časti tohoto príjmu v prospech podielnikov. Spoločnosť bude v nasledujúcom období hradiť časť nákladov z vlastných zdrojov, čo bude mať pozitívny vplyv na výkonnosť uvedených fondov.

Po uplynutí obdobia bude situácia na kapitálových troch opäť revidovaná a v závislosti na ďalšom vývoji a budúcom výhľade sa môže spoločnosť rozhodnúť toto obdobie predĺžiť, prípadne ďalej poplatok znížiť. O tomto kroku bude informovať podielnikov oznámením na svojich webových stránkach www.axainvesticie.sk a v sadzobníku poplatkov.

AXA investiční společnost a.s.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png