Kto sme | Profil spoločnosti

AXA investiční společnost a.s. organizačná zložka Slovensko

Venujeme vám komplexnú odbornú starostlivosť vychádzajúcu z nášho globálneho zázemia.

Našou kľúčovou aktivitou je obhospodarovanie podielových fondov a vytváranie investičných programov šitých na mieru potrebám našich klientov. Zároveň obhospodarujeme inštitucionálne portfólia v rámci skupiny AXA.

V Slovenskej republike je investičná činnosť skupiny AXA reprezentovaná AXA investiční společnost, a.s. organizační zložka Slovensko. Investičná spoločnosť zdieľa etické zásady a kontrolné mechanizmy fungujúce v rámci celej skupiny AXA a predovšetkým jej strategické vízie v pohľade na kapitálový trh, ktoré premieta do obhospodarovania majetku svojich zákazníkov. Na úrovni jednotlivých produktov využíva špecializáciu expertných tímov na konkrétne regióny, triedy aktív alebo sektorov.

O spoločnosti

V roku 1992 vstúpila na český trh spoločnosť Credit Suisse First Boston. Táto spoločnosť položila základy investičného bankovníctva v ČR a stala sa zakladajúcim členom Burzy cenných papierov Praha. Medzi rokmi 1992–1995 začala pod touto investičnou bankou pôsobit spoločnosť Credit Suisse Asset Management. V roku 2006 spoločnosť už pod názvom Winterthur Asset Management (Praha) a.s. získala povolenie ČNB k činnosti investičnej spoločnosti a po akvizícii skupiny Winterthur skupinou AXA bola následne premenovaná na AXA investiční společnost a.s. V roku 2007 vstúpila AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko na slovenský trh. V súčasnej dobe sme úspešným obhospodarovateľom aktív na slovenskom trhu a členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com