Myslite na budúcnosť a pravidelne investujte 

Vývoj hodnoty investičných profilov TEMPO

 

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Investičný profil | Tempo

Investujte v správnom Tempe a vytvorte si prostriedky na splnenie vašich cieľov

Program Tempo ponúka 4 prednastavené investičné stratégie

Zastúpenie podielových fondov AXA v jednotlivých investičných profiloch:

Fond Profily
Defenzívny Progresívny Akciový Rastový
AXA EUR Konto 40 % 15 %    
AXA CEE Dluhopisový fond 30 % 20 %    
AXA CEE Akciový fond   15 % 25 %  
AXA Realitní fond     10 % 5 %
AXA Selection Global Equity 10 % 15 % 30 % 35 %
AXA Selection Emerging Equity   10 % 25 % 20 %
AXA Selection Opportunities 20 % 25 % 10 % 10 %
AXA Small Cap Portfolio       30 %


Defenzívny profil:

Konzervatívne ladené portfólio, ktoré sa skladá zo 75% až 80% dlhopisových investícií a nástrojov peňažného trhu, zvyšnú časť tvoria svetové akcie a komoditné investície. Skladá sa z fondov AXA EUR Konto, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA Selection Global Equity, AXA Selection Opportunities.

Progresívny profil:

Optimálne vybalansované portfólio, ktoré sa skladá z 40% - 50% z dlhopisových investícií a nástrojov peňažného trhu, zvyšnú časť tvoria primárne akcie strednej Európy, svetové akcie spolu s rozvíjajúcimi sa trhmi a komoditami. Skladá sa z fondov AXA EUR Konto, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA CEE Akciový fond, AXA Selection Global Equity, AXA Selection Emerging Equity, AXA Selection Opportunities.

Akciový profil:

Veľmi dynamické portfólio, ktorého takmer 100 % portfólia tvoria akcie z celého sveta, pričom viac ako polovicu tvoria akcie rozvíjajúcich sa trhov strednej Európy. Portfólio s vysokým výnosovým potenciálom a tomu zodpovedajúce riziko. Skladá sa z fondov AXA CEE Akciový fond, AXA Realitní fond, AXA Selection Global Equity, AXA Selection Emerging Equity, AXA Selection Opportunities.

Rastový profil:

Moderné portfólio rastových trendov, ktorého základ spočíva vo svetových akciách rozvinutých krajín. Rastový potenciál predstavujú akcie spoločností s nízkou a strednou kapitalizáciou (small & mid caps) na jednej strane a akcie firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch na strane druhej. Diverzifikačným prvkom sú realitné akcie komodity a tzv. high yield dlhopisy. Skladá sa z fondov AXA Selection Global Equity, AXA Realitní fond, AXA Selection Emerging Equity, AXA Small Cap Portfolio, AXA Selection Opportunities.

Zmena investičného profilu

V prípade, že by ste sa rozhodli zmeniť svoj investičný profil, stačí vyplniť dokument Zmena parametrov zmluvy – Tempo, ktorý zašlete na našu kontaktnú adresu, prípadne zmenu vykonáte na pobočke, prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo prostredníctvom vášho osobného účtu Moja AXA. Zmenu môžete vykonať iba v prípade, že ste uhradili celý dohodnutý vstupný poplatok. V prípade, že požadujete investíciu, ktorá je rizikovejšia ako váš vyhodnotený investičný profil, vás upozorňujeme, že rizikovejší investičný profil nezodpovedá vašim odborným znalostiam alebo skúsenostiam.

Vitajte v investičnej spoločnosti AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com
  • AXA.com